Richiedi una copia del documento: Quá trình hình thành các mô hình phi chính thức hóa lao động ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa do FDI dẫn dắt: Trường hợp Khu công nghiệp Thăng Long (A recent history of Vietnam’s patterns of labour informalization under FDI-led industrialization. The case of Thang Long Industrial Park)

Captcha code
Annulla