Le cronache di Sangshuping di Zhu Xiaoping, Chen Zidu e Yangjian