Poseidonia-Paestum: una città rifondata. La città greca