Trans-misje. Polsko-włoskie relacje w literaturze, kulturze i języku