MILAN MOGUŠ, Povijest hrvatskoga književnoga jezika, recensione