Russkie Kartiny v kollekcii Tissen-Bornemisa (Quadri russi nella collezioneThyssen-Bornemisza),