"Els berbers en l'antiquitat: historiografia i pressupostos ideologics"