Gemella officina, Genianae figlinae, Germ( ) figlinae, Herc(ulis) pil. a praedia o figlinae, Intellianae figlinae, Iobia officina, Ioviana officina,Isiacae figlinae, Ivilinianae figlinae, Iuncianae figlinae, Lament( ) a figlinae, Liciniana paedia, Licini ( ) de, Lusianae figlinae,