Nekolik poznamek k vypravecimu casu v proze Bohumila Hrabala