Carles Cortés, Marta dibuja puentes (Valencia, Brosquil edicions, 2008), in AION-SR, pp.