Drevnerusskie kondakari kak foneticheskij istochnik