Marek Starowieyski, Slownik wczesnochrzescijanskiego pismiennictwa Wschodu, Warszawa, Pax, 1999