K nekterým lexikosémantickým zvláštnostem transakcních sloves