Gondolatok a 16. századi magyar zsoltárparafrázisok és bibliai históriák új értelmezéséhez