"Pochvala komaru" Derzhavina: intertekstual'nost' i avtotematichnost'