Eksperimenty A.Sidorova i A. Larionov v Choreologicheskoj Laboratorii Gachn