Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka. Zbornik radova. Priredili M. Sibinovic, M. Mežinski i A. Arsenjev, tt. I-II, Beograd 1994, recensione