Realul pulsiunii si spatiul dorintei în Pâlnia si Stamate