Miedzy Gryzelda a Grazyna. Studia i szkice polsko-wloskie