Heidelberg romantica. Romanticismo tedesco e nichilismo europeo