Pavel Filonov, Chudozhnik, Issledovatel, Uchitel, Volume II (Testi ),