Historicky prezens v soucasne cestine: moznosti a meze jeho jazykovych a konunikativnich funkci