TRA KANT E BURCKHARDT. NOTA SULL'IMMAGINE DELLA RENAISSANCE DI ERNST CASSIRER