Postupne rozvíjející prívlastky v prekladech do francouzštiny